Anbefaler medlemmer å unngå gjennomseiling i Rødehavet

-Situasjonen for sivil skipsfart inn og ut gjennom Bab el Mandeb og i det sørlige Rødehavet er alvorlig og uakseptabel. Sikkerhetssituasjonen endrer seg raskt og angrepene gjennom helgen og i starten av denne uken har bidratt til å forverre situasjonen. Av hensyn til sjøfolkene om bord er vår anbefaling at medlemmer som har mulighet til det, unngår gjennomseiling i Rødehavet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.   

Illustrasjonsfoto: sjø med skummende topper mot en kald gråblå himmel

Rådet om å unngå gjennomseiling gjelder inntil det er etablert en internasjonal tilstedeværelse av sikkerhetsressurser i området som er i stand til å håndheve retten til trygg gjennomfart for sivile skip, eller sikkerhetssituasjonen endrer seg som følge av våpenhvile eller andre avklaringer.  

 Solberg sier at Norges Rederiforbund har en åpen og god dialog med myndighetene og de norske sjømannsorganisasjonene for å sikre best mulig håndtering av situasjonen. Som følge av angrep på sivile skip (herunder norske og norskkontrollerte skip) har Rederiforbundet også anmodet myndighetene både i Norge og internasjonalt om å bistå med alle nødvendige midler for å sikre at sivil skipsfart kan seile trygt gjennom regionen 

-Vi anerkjenner at Norge støtter den USA-ledede koalisjonen, som nå opprettes for å styrke sikkerheten til havs. I første omgang med inntil 10 stabsoffiserer, til et felles koordineringselement under CMF Task Force 153. Vi forventer at myndighetene følger utviklingen nøye, og at det i samarbeid med koalisjonspartene vurderes nærmere hvordan Norge kan bidra på en hensiktsmessig måte i tiden fremover. Norge må bidra til langsiktige løsninger for å sikre skipsfarten i regionen, sier Solberg. 

 Norske myndigheter, ved Sjøfartsdirektoratet, har hevet ISPS-nivået for den sørlige delen av Rødehavet til nivå 3, som er høyeste nivå. Dette medfører strenge operasjonelle restriksjoner og at gjennomfart frarådes.  

 -Gitt trusselbildet i regionen er vårt råd at alle medlemmer som har mulighet til det unngår gjennomseiling i Rødehavet For noen medlemmer vil det ikke være mulig å unngå gjennomseiling f.eks som følge av allerede inngåtte kontrakter eller forhold ved lasten.  For medlemmer som ikke har mulighet til å seile utenom Suezkanalen og Rødehavet legger vi til grunn at alle relevante risikoreduserende tiltak gjennomføres, i tett samråd med vareeier, forsikring, sjøfolkene ombord, relevante rådgivere og sikkerhetsressurser i området, sier han.  

 -For sjøfolk om bord i skip som planlegger å seile gjennom det sørlige Rødehavet er det etablert enighet med norske sjømannsorganisasjoner om å samarbeide for å informere om sikkerhetssituasjonen, og å finne håndterbare løsninger som sikrer retten til å avstå fra gjennomseiling dersom det skulle være behov for det, sier Solberg.