Norge er femte størst blant verdens skipsfartsnasjoner målt i verdi

Graf Verdens ti største skipsfartsnasjoner rangert etter flåteverdi, 2024

 Verdens ti største skipsfartsnasjoner rangert etter flåteverdi 2024. Kilde: Menon Economics

Verdien på den samlede verdensflåten, inkludert cruiseskip, er ved inngangen til 2024 beregnet til nærmere 1 500 milliarder dollar. De ti største skipsfartsnasjonene innehar 70 prosent av denne verdien. Norge ligger på en femteplass blant nasjonene. Kina, Hellas, USA og Japan er de fire desidert største nasjonene etterfulgt av Norge, Singapore, Sør-Korea og Tyskland. USA sin store cruiseflåte med høy verdi, gjør at de passerer både Japan og Norge på rangeringen. Om vi holder cruiseflåten utenfor, rangerer Norge på en fjerdeplass. I den norske flåten er det offshore- og gasstanksegmentet som har høyest markedsverdi.  

Markedsverdien av den norske utenriksflÄten fordelt pÄ segment

Skipsbyggingsindustrien er fortsatt preget av høye priser grunnet inflasjon og fulle ordrebøker ved verft i Asia. Gjennom 2023 har vi sett vedvarende høye rater i petroleumssegmenter som inkluderer offshore, mens det samtidig har vært en nedgang i ratene i bulk, container og general cargo. Nedgangen kan tolkes som en normalisering i etterkant av en periode med høye rater grunnet pandemi, forsyningskjedeforstyrrelser og krig. Det er imidlertid viktig å peke på at resultatene ikke fanger opp mulige effekter grunnet situasjonen i Rødehavet.  

Frem til 2022 har data fra IHS Markit blitt brukt for å beregne størrelse og sammensetning av de enkelte lands skipsflåter, mens prisdata i hovedsak er hentet fra Clarksons Platou. Fra og med 2022 er datagrunnlag for beregning av sammensetning og størrelse på flåtene hentet fra Clarksons World Fleet Register.