Avansert søk
sok

Nøkkelord

Næringspolitikk
Internasjonal politikk
Miljø
Samfunnsansvar
Sikkerhet
Kompetanse
Short sea
Deep sea
Offshore
Beredskap
Innovasjon
Jus

Tema

Arctic Business
Fra land til sjø
Heyerdahl award 2014
Piratvirksomhet
Årskonferansen 2014
Fotokonkurransen 2014
Miljøstrategi
Privat eierskap
Maritim nyskaping
Norsk sokkel
Konjunkturrapport 2014

Tidsperiode

Lukk
Avansert søk

Arctic Business

Nordområdene
Arctic Business is an unique event that provides an arena for discussion and, most importantly, action – about the business opportunities and challenges in the Arctic.

Konjunkturrapport 2014

Konjunkturrapport 2014
Norsk skipsfart har kanskje aldri stått sterkere enn den gjør i dag. Samlet forventer norske rederier en vekst på 6 prosent og en samlet omsetning på 265 milliarder kroner i 2014.

Fotokonkurransen 2014

Fotokonkurransen 2014
Norges Rederiforbund inviterer til årets fotokonkurranse. Tema i år er «landemerke»

Miljøstrategi

Vår ambisiøse miljøvisjon er at norsk skipsfart ikke skal ha utslipp av farlige stoffer til sjø eller luft.

Norsk sokkel

Norsk sokkel
Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne. Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten – fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede felt.

Maritim nyskaping

Maritim nyskaping
Den maritime næringen er en av Norges mest verdifulle fornybare ressurser. Vår ambisjon er å være verdensledende innen maritim nyskaping. Nyskapingsbehovet er større enn noen gang. Nye maritime løsninger må utvikles for å dekke et sterkt økende behov for transport og energiutvinning, krav til effektivitet og til miljøvennlighet.

Fra land til sjø

Privat eierskap
Både Norge og EU har som målsetting å flytte mer transport av varer fra vei til kjøl. Prognoser viser at godstransporten vil øke med 75 prosent innen 2020.

Privat eierskap

Privat eierskap
Rederiforbundets eierskapspolitikk bygger på en overbevisning om at det aktive private eierskap er leverandør av vesentlig merverdi til hele samfunnet.

Heyerdahl award 2014

Heyerdahl Award
The Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award was launched in 1999 by Thor Heyerdahl (1914 – 2002) and the Norwegian Shipowners’ Association.

Piratvirksomhet

Piratvirksomhet
Somalia og Guineabukta: Antallet somaliske piratangrep har gått kraftig ned grunnet bedre beskyttelse på skipene og mer effektiv marineinnsats. Men utviklingen kan igjen snu. Piratgruppene er intakte, og beskyttelsestiltakene må videreføres. Vi ønsker KNM Fridtjof Nansen lykke til som flaggskip for NATOs Operation Ocean Shield fra juni til desember 2013. I Guineabukta i Vest-Afrika går utviklingen feil vei. Voldelige ran og nå også gisseltaking er en alvorlig trussel mot skipsfarten. Styrket innsats må til, i samspill mellom næringen og norske og internasjonale myndigheter.

Vinner globalt, skaper lokalt.

ingress Norsk skipsfart og norsk maritim næring har kanskje aldri stått sterkere. ingress - Sturla Henriksen, administrerende direktør Norges Rederiforbund
Standpunkt

Med 1800 skip og rigger over hele verden representerer våre medlemmer Norges mest internasjonale næring. Den norske flåten er verdens 5. største målt i verdi og 90 prosent av alle norske skip seiler utenfor Norges grenser.
Historien om norsk skipsfart handler om kontinuerlig omstilling, innovasjon og satsing i nye markeder. I dag er hvert fjerde rederi på brasiliansk sokkel og Australias største rederi, norskkontrollert. Samtidig er rederiene drivkraften i den maritime klyngen som her hjemme skaper verdier for om lag 160 mrd. kroner og sysselsetter 105 000 personer over hele landet.  Norske rederier kan med sanne si; vi vinner globalt og skaper lokalt. 
På vår årskonferanse presenterte vi vår konjunkturrapport 2014. Den ser fremover og analyserer hvordan markedsutsikter, rammebetingelser og teknologivalg i maritim næring vil endres som følge av en rekke globale utviklingstrekk frem mot 2030. Vårt mål er å videreutvikle og forsterke Norges posisjon som en av verdens ledende og mest avanserte skipsfartsnasjoner.

Nyheter

Annual Conference 2014

Please save the date for our conference on global challenges,"Navigating in a New Climate", April 13th 2015.... Les mer

FN takker norske sjømenn

Det norske mannskapet på offshoreskipet Bourbon Orca ble onsdag takket av FN for sin livreddende innsats for båtflyktninger i Middelhavet.... Les mer