WG 5 er et systematisk erfaringsoverføringsprogram. Fem rederier er gått sammen om å dele kunnskap og erfaring for å spare drivstoff og redusere klimagassutslipp.Målet er å følge opp Rederiforbundets visjon om at " Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft”.

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print