Miljø-, sikkerhets- og driftsutvalget for Skip (MSDUS) er et rådgivende utvalg for Norges Rederiforbund som skal bidra til å realisere visjonen om at norske rederier fremstår som verdens ledende leverandører av transport og entreprenørtjenester av høy kvalitet på en sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Utvalget består av 12 medlemmer fra segmentene Deep sea, Short sea og Offshore servicefartøyer. Utvalgets medlemmer har stor kunnskap og erfaring fra ulike områder innen utvalgets saksfelt, fortrinnsvis ledere med ansvar for miljøvennlig og sikker drift av skip samt innovasjon og teknisk utvikling.

Representantene velges for 2-års perioder og skal i utgangspunktet ikke ha sammenhengende funksjonstid på mer enn 8 år. Utvalget har normalt 4 møter per år.

Medlemmer

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print