Kjemikalieskipsutvalget (KSU) er forumet for rederier som fører kjemikalier i bulk. Opprinnelig bestod utvalget utelukkende av rederier med tradisjonelle kjemikalieskip, men i den senere tid har behovet for kjemikaler på offshoreinstallasjoner ført til at også offshore supply-rederier er kommet med i utvalget.  Gruppeleden i KSU representerer Rederiforbundet i IMO-ESPH (Evaluation of Safety and Pollution Hazards), I IMO PPR(Pollution Prevention Response) og I ICS Chemical Carrier Panel. Sjøfartsdirektoratet, DNVGL, Intertanko, og ICS har observatørstatus under møtene. 

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print