GOE KHMS-Forum er et samarbeidsorgan og en møteplass for medlemmer av NRs Gruppe for offshore entreprenørvirksomhet (GOE) på KHMS-leder nivå. Det har fokus på å forbedre kvalitet, helse, miljø og sikkerhet gjennom erfaringsoverføring, samordning og kommunikasjon. Forumet rapporterer til DMU.

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print