Maritime Operations Forum, MOF, et samarbeidsorgan og en møteplass for medlemmer av Rederiforbundets Gruppe for offshore entreprenørvirksomhet (GOE) for ledere av marine operasjoner. MOF har fokus på forankring, posisjonering, stabilitet og maritime operasjoner. Forumet rapporterer til DMU.

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print