Asset Integrity Forum (AIF) er et samarbeidsorgan for medlemmer av NR sin gruppe for offshore entreprenørvirksomhet (GOE). AIF fokuserer på vedlikehold og integriteten til enhetene de opererer. Dette gjøres gjennom:

  • Å koordinere industri aktiviteter
  • Koordinert kommunikasjon med myndigheter og andre sentrale premissgivere
  • Sørge for felles forståelse av industri forventninger
  • Erfaringsoverføring

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print