Asset Integrity Forum (AIF) er et samarbeidsorgan for medlemmer av Rederiforbundet sin gruppe for offshore entreprenørvirksomhet (GOE). AIF fokuserer på vedlikehold og integriteten til enhetene de opererer. Dette gjøres gjennom:

  • Å koordinere industriaktiviteter
  • Koordinert kommunikasjon med myndigheter og andre sentrale premissgivere
  • Å sørge for felles forståelse av industriforventninger
  • Erfaringsoverføring

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print