GOS KHMS forumet er oppnevnt av GOS styre og rapporterer til dette. Forumet består av offshore rederienes KHMS ansvarlige og alle kan stille på møtene. Forumet har normalt 4 møter i året.

Formålet med forumet er å være et samarbeidsorgan for Rederiforbundets GOS medlemmer med fokus på å forbedre kvalitet, helse, miljø og sikkerhet gjennom informasjon- og erfaringsoverføring samt samordning og kommunikasjon med myndigheter, operatører og leverandører.

Leder av forumet velges for 2 år av gangen blant medlemmene og Rederiforbundet innehar sekretærrollen.

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print