Tiden er moden for næringslivet til å bli en sentral del av nordområdedebatten. Sammen med DNV GL, KONGSBERG og Statoil, har Norges Rederiforbund lansert initiativet Arctic Business med sikte på å få det internasjonale næringslivet til å engasjere seg sterkere og mer koordinert i debatten om næringsutvikling i Nordområdene.

I Norges Rederiforbund mener vi at det er i næringslivets egeninteresse å engasjere seg i en dialog om ansvarlig og bærekraftig utvikling i Nordområdene. Dette er også viktig for å kunne opprettholde vår «license to operate». Samtidig er det viktig å påpeke at næringslivet også har mye å bringe på banen i politiske og regulatoriske beslutningsprosesser. Næringslivet sitter på helt nødvendig kunnskap og kompetanse som må videreutvikles, foredles og deles. Det er også næringslivet som i stor grad skal foreta nødvendige investeringer i materiell og infrastruktur, og det er næringslivet som vil måtte utvikle de teknologiske og driftsmessige løsningene for krevende arktiske operasjoner.

Norges Rederiforbund har identifisert et behov for en internasjonal møteplass som avstedkommer fra næringslivets tilnærming til muligheter og begrensninger for bærekraftig utvikling i Nordområdene. Arctic Business er en eksklusiv, "for business, med business", arena for bedriftsledere og næringslivsrepresentanter på et strategisk høyt nivå som representerer ulike sektorer.

Samarbeid er nøkkelen til suksess i nordområdene – samhandling og deling av kunnskap, ideer og «best practices». Arctic Business gjør dette ved å samle aktører på kryss av bedrifter, sektorer og land.

Arctic Business består av Arctis Business Council og konferansen Arctic Business som arrangeres annethvert år. Den første konferansen og det første møtet i Arctic Business Council ble arrangert i oktober 2014 i Bodø. Mer enn 130 toppsjefer, bedriftseiere og andre næringslivsrepresentanter deltok. 

Artikler om Arctic Business

Vis flere saker

Kontaktperson

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print