Norges Rederiforbund har beredskap for den norskkontrollerte flåten.

For å kunne bistå på best mulig måte ønsker vi følgende informasjon om situasjonen:

  1. Navn på skip, IMO-nummer, flaggstat, last.
  2. Informasjon om hendelsen: Hva har skjedd? Til sjøs? I havn? Ved mannskapsbytte? Annet?
  3. Posisjon, tidspunkt for hendelsen. Neste planlagte havn/destinasjon
  4. Mannskapet – antall, nasjonalitet, kjent status mht skadde, omkomne, bortførte, savnete?
  5. Vaktlag om bord på skipet?
  6. Hvem er allerede varslet? Kyststat, rapporteringssentral (UKMTO, NATO Shipping Centre, IMB etc.)

Vi har et godt nettverk i myndighetsapparatet og næringen nasjonalt og internasjonalt, og samarbeider også med DNK.

Kontakt: beredskap@rederi.no

Aktuelt om Beredskap

Vis flere saker