Tor Christian Sletner

Kontaktinfo

Mobil: +47 990 41 944
Telefon: +47 22 40 15 00
E-post: tcs@rederi.no

Stilling

Fagsjef

Bio

Tor Christian Sletner jobber i Avdeling for næringspolitikk. Han har særlig ansvar for Norges Rederiforbunds nasjonale og internasjonale aktiviteter innen miljø, med spesielt fokus på skadelig utslipp til sjø og luft samt resirkulering av skip.

Tor Christian har vært i Rederiforbundet siden 2010. Etter 15 års tjeneste i Forsvaret begynte han sin sivile karriere i 1994 ved Høgskolen i Vestfold. I 2003 ble han Beredskapsdirektør i Kystverket med ansvar for norsk oljevernberedskap. Han har også hatt kortere engasjementer i Det Norske Veritas og miljøorganisasjonen WWF.

Han har sin grunnutdanning fra Sjøforsvaret; ved Befalsskolen for Kystartilleriet, Sjøkrigsskolens Operative linje og Sjøforsvarets Stabsskole. I tillegg er han Cand.Mag i økonomifag fra Universitetet i Oslo med MBA fra Norges Handelshøyskole innen strategisk ledelse.

Tor Christian er fast styrerepresentant i Næringslivets NOx fond, i Forum for miljøvennlig skipsfart og gruppesekretær for WG5 gruppen. Han er fast representant i den norske delegasjonen til IMO og er formann i den europeiske rederiorganisasjonens arbeidsgruppe for energieffektivitet – Chairman ECSA EEWG.