Liv Minde

Advokat

Liv er advokat og jobber i Arbeidsgiveravdelingen. Hun arbeider med alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett som blant annet ansettelse, opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, forhandling, tvisteløsning, omstilling, nedbemanning og tarifftvister.

Før Liv kom til Rederiforbundet i 2022, har hun 12 års erfaring fra arbeidslivsfeltet innen arbeidsrett, tariff, forhandlinger, ledelse, omstilling, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og HR. Hun har blant annet arbeidet i Hovedorganisasjonen Virke, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kirkerådet og Utdanningsdirektoratet. Hun har master i rettsvitenskap fra UiO (2010) med spesialisering i individuell og kollektiv arbeidsrett samt sivilprosess. Hun har også masterspesialisering fra BI (2019) i Human Resource Management, organisasjon og ledelse.