Karoline L. Bøhler

Advokat - CSR Manager

Karoline L. Bøhler er advokat og CSR Manager med ansvar for fagområdene sjøforsikring, samfunnsansvar, ESG rapportering og bærekraftig finans. I tillegg har hun ansvar for enkelte spesialområder innenfor sjørett og arbeidsrett som Drug & Alcohol policy og rusmiddeltesting og GDPR. Karoline er sekretær for Assuranseutvalget og fast representant i komiteen for utarbeidelse av den Nordiske Sjøforsikringsplanen samt forbundets representant i forsikringskomiteen i International Chamber of Shipping (ICS). Hun er også ansvarlig for forbundets CSR Forum. Hun har vært styremedlem i den norske Sjørettsforeningen i perioden 2015-2023.

Karoline har juridisk embetseksamen fra Uppsala Universitet i Sverige i 1986 med spesialfag i sjørett og petroleumsrett fra Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo fra 1985. Karoline har tidligere erfaring fra bl.a. kommuneadvokaten i Sverige og fra Nærings- og fiskeridepartementet.