John Anders Lindtveit Røse

Rådgiver

John Anders Lindtveit Røse er rådgiver for politikk og analyse, og har løpende kontakt med stortings- og regjeringsapparat for å fremme medlemmenes interesser på nasjonale politikkområder. Han holder særlig i nasjonal og europeisk transportpolitikk, samt nasjonale maritime rammevilkår. Røse er også styresekretær for Rederiforbundets Gruppe for Short Sea og sitter i styret til Short Sea Promotion Centre.  

 

Røse har jobbet i Rederiforbundet siden 2015. Da kom han fra stillingen som næringspolitisk rådgiver i KrFs Stortingsgruppe.