Ingrid Kvammen Ekker

Internasjonal rådgiver

Ingrid Kvammen Ekker er internasjonal rådgiver i Avdeling for internasjonalt samarbeid og klima. I Rederiforbundet jobber hun med internasjonale og utenrikspolitiske spørsmål knyttet til maritim næring og skipsfart.

Ingrid har 15 års erfaring fra Utenriksdepartementet, og har tidligere jobbet ved Statsministerens kontor, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Senter for menneskerettigheter. Ingrid er statsviter, med kommunikasjon og utviklingsspørsmål som del av graden.