Personalkonferansen - Skip 2017 (Kiel-konferansen)

Innbydelse med tentativt program vil bli sendt ut i løpet av april 2017

Det er anledning til å komme med forslag til tema på konferansen samt evt. eksterne foredragsholdere. Dette kan sendes til Heidi A. Hestholm på e-post hah@rederi.no. Frist: 31. mars 2017.

Om artikkelen

Fra

Til

Merket med

Arbeidsliv og jus

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print