Invitasjon til seminar om havvind 9. november

Havvind representerer et betydelig kommersielt potensial for Norge. Norske selskapers kompetanse og teknologi er etterspurt i det globale markedet, og vil kunne bidra til at vindkraft til havs blir den neste store fornybare energiløsningen. Norge bør satse på utvikling av havvindindustrien.

Om artikkelen

Fra

Til

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print