Eierkonferansen 2024

Privat eierskap er en bærebjelke for verdiskaping, teknologiutvikling, eksport, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn over hele landet.

De siste årene har det blitt både dyrere og vanskeligere å eie og drive bedrift i Norge. Det har skapt uforutsigbarhet og usikkerhet blant dem som investerer. Det er hardt arbeid å starte en bedrift, det er ikke for alle. Men noen lykkes. For at Norge skal lykkes er vi avhengige av at disse menneskene lykkes, både i bedriftene og eierne. Gode eiere trenger gode rammevilkår, slik at vi alle lykkes.   

Norges Rederiforbund og NHO inviterer politikere, eiere, bedrifter, ansatte i medlemsbedrifter og representanter fra fagbevegelsen og organisasjoner til dialog om hvordan vi kan sikre det private eierskapet i Norge. 

Velkommen til kunnskapspåfyll, spennende innlegg, dialog og samhandling om et av de viktigste temaene i samfunnsdebatten frem mot stortingsvalget i 2025.  

 

  • 11. september 2024
  • Nova Spektrum, Lillestrøm
Påmelding