Ledig stilling: Miljø- og klimaansvarlig

Norges Rederiforbund har ledig stilling som ansvarlig for vårt miljø- og klimaarbeid nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig med minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring fra feltet. Du må kjenne internasjonale og nasjonale institusjoners arbeid med disse spørsmålene.

Norge har en av verdens største flåter innen offshore, rigg, nærskipsfart og deepsea. Internasjonal skipsfart er i endring og står foran en av de største omleggingene siden overgangen fra seil til damp. Innen 2050 skal klimagassutslippene reduseres med 50%. Effektivisering, nye drivstoff og nye driftsformer vil måtte utvikles. I tillegg skal en rekke andre store miljøtiltak gjennomføres de kommende årene. Du vil være en nøkkelperson i å bidra til å gjennomføre denne reisen sammen med våre medlemmer.

Rederiforbundet søker etter en person som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, har bredt og relevant nettverk, sterk i engelsk skriftlig og muntlig. I tillegg må du ha stor kapasitet til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, og er grundig og nysgjerrig på et av våre viktigste strategiske satsningsområder.

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et kompetent, dynamisk og hyggelig miljø. Du vil arbeide tett med alle fagmiljøer i vår organisasjon, hvor mye arbeid foregår i team. Du vil få god kontakt med våre medlemsbedrifter, og ha stort ansvar i stillingsutøvelsen. Du vil yte rådgivning til våre medlemsbedrifter, bidra i regelverksutvikling og representere forbundet i nasjonale og internasjonale fora.

Stillingen innebærer en del reising, foredragsvirksomhet, skriftlig redegjørelse i viktige saker, samt at du vil være vår interne ekspert på miljø- og klimasaker.

For mer informasjon og videre dialog, kontakt gjerne direktør for Næringspolitikk Amund Drønen Ringdal på tlf. 920 84 378 eller rådgiver Kristine Godal Mohr på tlf. 995 14 802.

Send søknad og registrer din CV her.

Vi samarbeider med Cut-e Norge AS i ansettelsesprosessen.

Søknadsfrist er snarest.

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. www.rederi.no